image
Česky English
Drobečková navigace

Úvod > Hnojiva > Zahradnický program

Zahradnický program

Pro zahrádkáře, malé pěstitele a milovníky vlastní produkce nabízíme následující hnojiva.

 

Bez mechu   10kg

Hnojivo je určeno k výživě trávníků a k ošetření travních porostů proti většině druhů mechů.

 

Chemické a fyzikální vlastnosti

Vlastnost            Hodnota

Amonný dusík jako N v %                 15,0

Síra rozpustná ve vodě jako S v %                 17,0

Železo jako Fe v %                  8,0

 

Rozsah a způsob použití

Díky obsaženému dusíku podporuje růst trav, čímž dochází k rychlejší regeneraci travního porostu a volná místa vzniklá po odstranění mechu jsou rychleji zapojena do základního porostu. Doporučený termín aplikace je od března do září. Ošetření trávníku provádíme max. 2x do roka v odstupu nejméně 45 dní. Pro rovnoměrnou aplikaci doporučujeme použít vhodný aplikátor hnojiva. Pro kontrolu rovnoměrné aplikace hnojiva můžete rozdělit travní plochu provazem na menší části.

 

Aplikační dávky

Pro dosažení optimálního účinku, aplikujte hnojivo 3-4 dny po seči na částečně vzrostlý trávník a dva dny po aplikaci proveďte zavlažování. Trávník by se měl sekat nejdříve 4 dny po aplikaci. Po 10-14 dnech se může odumřelý a hnědý mech mechanicky odstranit vertikutátorem nebo železnými hráběmi a volná místa dosejeme travním semenem. Aplikace během suchých nebo deštivých dnů se nedoporučuje. Při silném nebo opakovaném výskytu mechu se může provést ošetření 2x do roka při dodržení minimálního odstupu 45 dnů mezi jednotlivými aplikacemi. Železo obsažené v hnojivu může způsobovat hnědé zabarvení na dlaždicích, kamenné dlažbě, oblečení či obuvi a proto je třeba zabránit kontaktu přípravku s těmito povrchy. Dávejte pozor na domácí zvířata.

 

Doporučená dávka je 35 g/m2.

 

  

 

CERERIT

CERERIT GSH NPK 8-13-11 je granulované hnojivo s hořčíkem, stopovými živinami a nízkým obsahem chloridů.

 

Rozsah a způsob použití

Je určené k výživě ovoce, zeleniny, chmele a okrasných rostlin.

 

Aplikační dávky

Rozmetáním a zapracováním do půdy při její přípravě k setí nebo sázení a při přihnojování během vegetace. Doporučuje se rozdělit dávku hnojiva v poměru 2/3 dávky před výsadbou (základní hnojení) a 1/3 dávky k přihnojení během vegetace.

 

NPK zelenina

GSH NPK 10-10-10+13 S je granulované směsné hnojivo. Je vyráběno granulací  jednosložkových  hnojiv se základními živinami jako je dusík, fosfor a draslík.

 

Rozsah a způsob použití

Hnojivo je určeno k základnímu hnojení před setím či sázením plodin. Je nezbytné jej mělce až středně hluboko zapravit do půdy 7-14 dní před setím. Použití tohoto hnojiva během vegetace je omezené. Vysokou účinnost lze očekávat na slabě kyselých a neutrálních půdách. Je vhodné pro hnojení polních plodin, zeleniny, sadů, chmelnic, vinic a pěstebních školek. NPK 10-10-10+13S je vhodné pro hnojení plodin pěstovaných na půdách se středními až dobrými zásobami těchto živin v půdě. Pěstované plodiny by se měly vyznačovat nižšími nároky na draslík. Uplatní se k hnojení plodin sklizených na zeleno (krmiva, listové zeleniny).

 

  

  

NPK brambory

GSH-E NPK 7-7-12 je bezchloridové granulované hnojivo poskytující rostlinám základní živiny (dusík, fosfor, draslík, hořčík). Je určené k výživě ovoce, zeleniny, chmele a okrasných rostlin.

 

Aplikační dávky

Aplikuje se rozmetáním a zapracováním do půdy při její přípravě k setí nebo sázení a při přihnojování během vegetace. Doporučuje se rozdělit dávku hnojiva v poměru 2/3 dávky před výsadbou (základní hnojení) a 1/3 dávky k přihnojení během vegetace. Po rozpuštění je hodné k hnojení zálivkou.

 

LAV 15

Ledek vápenatý je plně ve vodě rozpustné hnojivo s rychlým účinkem. Velmi příznivě působí na kyselejších půdách, neboť vápník z hnojiva zmírňuje účinek půdní kyselosti. Vzhledem k  velké pohyblivosti dusíku v půdě a nebezpečí vyplavování se nedoporučuje aplikace vyšších dávek ledku vápenatého na lehkých písčitých půdách, v oblastech s vysokým úhrnem srážek a všeobecně jednorázových dávek nad 300 kg/ha. Doporučuje se především k regeneračnímu hnojení ozimů, k pozdnímu (kvalitativnímu) přihnojení obilnin, k přihnojení zesláblých porostů jetelovin, k přihnojení cukrové a krmné řepy, máku, kukuřice, lučních porostů, zeleniny i operativnímu odstranění nedostatku vápníku ve výživě rostlin.

 

Doporučení pro aplikaci

Doporučuje se především k regeneračnímu hnojení ozimů, k pozdnímu (kvalitativnímu) přihnojení obilnin, k přihnojení zesláblých porostů jetelovin, k přihnojení cukrovky, krmné řepy, máku, kukuřice, směsek na zeleno, lučních porostů, zeleniny i operativnímu odstranění nedostatku vápníku ve výživě rostlin.