image
Česky English
Drobečková navigace

Úvod > Hnojiva > Hořečnatá hnojiva

Hořečnatá hnojiva

Hořká sůl

Minerální krystalické hnojivo s obsahem hořčíku a síry.

Technické parametry:

Hořčík rozpustný ve vodě jako MgO v % min. 15,0

Síra jako SO4 2- v % min. 33,0

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg hnojiva:

  • kadmium 1
  • olovo 10
  • rtuť 1
  • arzen 10
  • chrom 50

Použití:

Hnojivo v krystalické formě umožňuje hnojením na list rychle odstranit příčiny akutního nedostatku hořčíku v rostlinách. Používá se výhradně v roztoku k listové aplikaci. Aplikuje se ve 2-5 % koncentraci na list postřikovačem nejčastěji společně s pesticidy při ošetření proti škodlivým činitelům u polních plodin.

Doporučujeme proto kombinaci s pesticidem předem vyzkoušet a konzultovat s výrobcem pesticidu. Hořká sůl je rostlinami dobře snášena, přesto může dojít výjimečně k jejich poškození. Při nižší vzdušné vlhkosti nebo vysokých teplotách je vhodné použít nižší koncentrace a postřik případně zopakovat. Hořká sůl není na světle stálá a reaguje i na teplotu a vzdušnou vlhkost. Dochází při tom k rekrystalizaci, která nemá vůbec žádný vliv na rozpustnost hořké soli ve vodě. Tato vlastnost je pro tuto sůl typická.

Orientační dávky hnojiva v kg/ha:

Obiloviny (od odnožování do tvorby klasů) 1-2x v 5 % koncentraci roztoku
Kukuřice (od 4 listu do květu) 1-2x v 5 % koncentraci roztoku
Řepka (od butonizace do květu) 1-2x v 5 % koncentraci roztoku
Cukrovka (od konce května do června) 1-2x v 5 % koncentraci roztoku
Vinná réva (po odkvětu do začátku srpna) 1-2x v 3-5 % koncentraci roztoku
Brambory (do květu) 1-2x v 2-3 % koncentraci roztoku
Hrách, bob (před květem) 1-2x v 5 % koncentraci roztoku
Zelenina (v období max. přírůstků hmoty) 1-2x v 2-3 % koncentraci roztoku
Ovocné stromy (do tvorby plodů) 2-3x v 2 % koncentraci roztoku
Konifery (při příznacích nedostatku hořčíku)  2-3x v 2-3 % koncentraci roztoku

Balení, doprava a skladování:

Skladujte v uzavřených originálních obalech. Skladujte v suchu odděleně od potravin. Chraňte před dětmi a nepoučenými osobami! Balení: 25 kg nebo 50 kg. Doba skladovatelnosti: 10 let od data výroby při dodržení podmínek skladování v původních obalech.

Kieserit

Tuhé hnojivo dodávané v několika variantách. Je to hořečnato-síranové hnojivo získané těžbou z přírodních zdrojů. Obsahuje kromě hořčíku i vodorozpustnou síru (20 % S).

Technické parametry:

Granulovaná forma:

Hořčík jako MgO v % min. 25,0
Chloridy jako Cl-1 v % max. 03,0
Částice 2-5 mm v % min. 90,0
Částice pod 1 mm v % max. 03,0
Částice nad 10 mm v % 00,0

Prášková forma:

Hořčík jako MgO v % min. 27,0
Chloridy jako Cl-1 v % max. 03,0
Částice pod 1 mm v % min. 90,0
Částice nad 10 mm v % 00,0

Použití:

Kieserit je speciální hořečnaté hnojivo, vhodné do půd středních až těžkých s vyšším pH a s nízkou zásobou hořčíku. Pro dlouhodobé účinky je ideálním melioračním hnojivem k odstranění nedostatku hořčíku a síry v půdě. Po rozpuštění ve vodě lze použít i k mimokořenové výživě.

Orientační dávky hnojiva v kg/ha:

Obiloviny 100 - 200
Okopaniny 150 - 300
Zeleniny 100 - 250

Balení, doprava a skladování:

Hnojivo je dodáváno volně ložené nebo pytlované po 50 kg. Pro skladování platí stejné podmínky jako pro ostatní draselná a hořečnatá hnojiva.