image
Česky English
Drobečková navigace

Úvod > Hnojiva > Fosforečná hnojiva

Fosforečná hnojiva

Fosfor patří mezi makroelementy a rostliny jej zabudovávají do organických sloučenin. Důležitým předpokladem pro jeho příjem je bohatá kořenová soustava, dostatečná vlhkost půdy a příznivé pH půdy. Fosforem je třeba hnojit zásobně, v době vegetace se nedostatek špatně odstraňuje, protože při mimokořenové aplikaci fosfor povrchem listů proniká pomalu.

Amofos

Amofos je granulované hnojivo, dovážené převážně z Ruska, Ukrajiny a Běloruska. Podstatnou složkou je fosforečnan amonný, který se získává z apatitového koncentrátu neutralizací kyseliny fosforečné amoniakem. Dodávají se různé druhy s kolísajícím obsahem dusíku a fosforu. Z celkového obsahu fosforu je min. 40% vodorozpustného P2O5. Granule jsou šedobílé.

Technické parametry

Obsah fosforu jako P2O5 v % min. 52,0
Obsah dusíku jako N (NH3) v % 12,0 +- 1,0
Vlhkost v % H2O max. 01,0
Granule 1-4 mm v % min. 95,0
Granule do 1 mm v % max. 03,0
Granule nad 6 mm v % 00,0

Použití:

Hnojivo se doporučuje aplikovat k podzimnímu předseťovému hnojení fosforem. Protože je dobře rozpustné ve vodě, je doporučováno i k regeneračnímu hnojení ozimů, zvláště na půdách s vysokou zásobou draslíku, nebo se používá k výrobě směsných hnojiv.

Orientační dávky hnojiva v kg/ha:

Brambory 200 - 250
Cukrovka, zelí 150 - 200
Plodové zeleniny 100 - 150
Jahody 010 - 150

Balení, doprava a skladování:

Hnojivo se dodává volně ložené nebo pytlované v krytých železničních vagonech. Během přepravy musí být hnojivo chráněné před navlhnutím. Hnojivo musí být skladováno v suchých větratelných skladech s nepropustnou podlahou.

Superfosfát granulovaný trojitý

Univerzální jednosložkové fosforečné hnojivo s vysokým obsahem fosforu v granulované formě. Jedná se o fyziologicky neutrální, rychle působící hnojivo.

Technické parametry:

Celkový obsah kys. fosforečné v % P2O5 min. 45,0
Obsah vodorozp. kys. fosf. v % P2O5 max. 39,0
Obsah volné kys. fosf. v % P2O5 max. 05,0
Vlhkost v % H2O max. 2,0 obsah částic 1-4 mm v % min. 90,0
Vlhkost v % H2O max. 2,0 obsah částic 1-4 mm v % min. 03,0
Obsah částic nad 10 mm v % max. 00,0

Obsah rizikových látek je kontrolován u kadmia, arsenu, olova, rtuti a chromu.

Použití

Používá se jako univerzální rychlepůsobící hnojivo pro základní hnojení, na přihnojení ve fázi kritické potřeby pro všechny normálně zásobené půdy. Nehodí se pro půdy bohatě zásobené vápnem s vyšším obsahem železa, hliníku a pro půdy silně kyselé.

Orientační dávky hnojiva v kg/ha:

Obiloviny 200 - 250
Cukrovka 300 - 350
Brambory 200 - 250
Zelenina, ovoce 250 - 350

Balení, doprava a skladování:

Volně ložené hnojivo se přepravuje krytými dopravními prostředky. Hnojivo musí být skladováno v suchých větratelných skladech s nepropustnou podlahou.