image
Česky English
Drobečková navigace

Úvod > Hnojiva > Dusíkatá hnojiva

Dusíkatá hnojiva

Dusík patří k nejvýznamnějším živinám, je základním stavebním prvkem, který tvoří nejvýznamnější část živé hmoty – bílkoviny. Rostliny přijímají dusík ve formě iontů, a to kationtu amonného (NH4+) nebo aniontu nitrátového (NO3-).

LAV

Ledek amonný s vápencem je dusíkaté hnojivo s obsahem 27 % dusíku. Tvoří jej směs dusičnanu amonného s jemně mletým vápencem ve formě bělavých až světle hnědých granulí o velikosti 2 až 5 milimetrů.

Jejich vynikající fyzikálně-mechanické vlastnosti zaručují výbornou skladovatelnost. Sypká hmotnost je 950 až 1000 kg/m3. Výrobek je povrchově upraven proti spékavosti.

Technické parametry:

Celkový dusík v % min. 26,2

Granulometrické složení:

2 až 5 mm v % min. 90,0
Pod 1 mm v % max. 01,0
Nad 10 mm v % 00,0

DAM 390

DAM 390 je kapalné dusíkaté hnojivo, obsahující 30 % dusíku, z toho jednu čtvrtinu ve formě amonné, jednu čtvrtinu ve formě dusičnanové a jednu polovinu ve formě amidické. Tvoří jej roztok dusičnanu amonného a močoviny. Ve 100 litrech obsahuje 39 kg N, při 25ºC má hustotu 1300 kg/m3, vysolovací teplota je -10ºC.

Technické parametry

Obsah celkového dusíku v % min. 30,0
Obsah amidického dusíku v % min. 15,0
Hodnota pH zředěného roztoku (1+5) při 20ºC 7,2 až 7,9

SAM

SAM je vodný roztok síranu amonného a močoviny. Eliminuje deficit dusíku a síry v půdě i rostlině. Společná aplikace dusíku se sírou zvyšuje využití obou živin rostlinou.

Technické parametry

Obsah celkového dusíku v % min. 19,0
Podíl močovinového dusíku  v % min. 65,0
Obsah síry v % min. 5,0
Hodnota pH  6,0 - 8,0

Močovina

Močovina je diamid kyseliny uhličité - CO(NH2). Je to neutrální organická sloučenina s vysokým obsahem dusíku (více než 45 % N) ve formě amidické. Vyrábí se syntézou z amoniaku a oxidu uhličitého. Granulovaná močovina jsou bílé granulky, lehce rozpustné ve vodě. Močovina je povrchově upravena proti spékavosti.

Technické parametry

Celkový dusík v pův. vzorku v % min. 45,5
Obsah biuretu v % max. 01,1
Obsah 0,5 až 2,5 mm v % min. 90,0
Sypkost v % min. 96,0

Urea stabil

Granulované dusíkaté hnojivo, určené k základnímu hnojení před setím nebo výsadbou a k přihnojování během vegetace.

Technické parametry:

Obsah dusíku celkem v % N min. 46,0
Inhibitor ureázy NBPTx v % min. 0,05
Biuret v % max. 1,2
Obsah částic 0,5 až 3,15 mm v % min. 90,0
Obsah částic velikosti pod 0,5mm v % max. 3,0