image
Česky English
Drobečková navigace

Úvod > Hnojiva > Vápenatá hnojiva

Vápenatá hnojiva

Vápník působí významně na utváření a udržení příznivých vlastností půd, ale zároveň je základní živinou pro rostliny. Vápník v rostlině stabilizuje buněčné membrány a stěny buněk, ovlivňuje tvorbu kořenového vlášení, aktivuje řadu enzymů.

Vápnitý dolomit drcený

Drcený vápnitý dolomit je přírodní hnojivo s vysokým obsahem vápníku, hořčíku a stopových prvků, které jsou nezbytné pro zdárný růst rostlin. Svou přítomností v půdě v ní zvyšuje množství mikroorganizmů a eliminuje vliv kysele působících hnojiv, například síranu amonného.

Technické parametry:

Celkový obsah CaCO3 min. % 57,3
Celkový  obsah MgCO3 min. % 38,8
Obsah CaCO3+MgCO3 ve vysušeném vzorku min. % 90
Celkový obsah SiO2 v průměru % 2,2
Celkový obsah Al2O3 v průměru % 0,3
Celkový obsah Fe2O3 v průměru % 0,3
Celkový obsah vápníku v Ca minimálně g/kg 190
Celkový obsah hořčíku v Mg minimálně g/kg 110
Vlhkost maximálně v % 5

Zrnitostní složení:

Částice nad 3,15 mm v % max. 1
Částice nad 2 mm v % min. 5,0
Částice nad 1 mm v % min. 35,0
Částice pod 0,09 mm v % min. 35,0

Rizikové látky

 • Kadmium méně než 1,5 mg/kg hnojiva
 • Olovo méně než 30 mg/kg hnojiva
 • Rtuť méně než 0,5 mg/kg hnojiva
 • Arsen méně než 10 mg/kg hnojiva
 • Chrom méně než 50 mg/kg hnojiva

Rozsah a způsob použití

Hořečnatovápenaté hnojivo určené k obohacení půdy hořčíkem a k pozvolné úpravě půdní kyselosti. Zvyšuje sorpční kapacitu půd. Vytváří příznivé podmínky pro zlepšení půdní struktury. Zlepšuje využitelnost zásob fosforu. Hnojivo se nepoužívá při pěstování kyselomilných rostlin (azalky, rododendrony apod.) Aplikace spojená se zapravením do půdy se provádí po sklizni. Hnojivo lze přidávat i do kompostů.

Doporučené dávkování

Orná půda a ovocné sady

Lehká půda

Střední půda

Těžká půda

pH t váp. dol./ha pH t váp. dol./ha pH t váp. dol./ha
do 4,4 3 do 4,5 3,75 do 4,5 4,25
4,6 – 5 2 4,6 – 5 2,5 4,6 - 5 3,2
5,1 – 5,5 1,5 5,1 – 5,5 1,25 5,1 – 5,5 2,15
5-6 – 5,7 0,75 5,6 – 6 1 5,6 - 6 1,25
    6,1 – 6,5 0,5 6,1 – 6,5 0,65
        6,6 – 6,7 0,5

Trvalé travní porosty

Lehká půda

Střední půda

Těžká půda

pH t váp. dol./ha pH t váp. dol./ha pH t váp. dol./ha
do 4,5 1,5 do 4,5 1,75 do 4,5 2,25
4,6 – 5 0,75 4,6 – 5 1,25 4,6 - 5 1,75
    5,1 – 5,6 0,65 5,1 – 5,5 0,9
        5,6 - 6 0,5

Granulovaný vápenec

Surovina pro výrobu Granulovaného vápenného hnojiva je vyrobena zpracováním vápencových hornin.

 • Reaktivita až 98%
 • CaCO 3 – 96 %
 • CaO – 54,0 %
 • Neutralizační číslo – 53,5
 • Granulace od 2 mm do 6 mm
 • Surovina – 100% vápencová moučka (zrnitost od 0,0 do 0,1 mm)

Výhody použití přípravku (hnojiva):

 • rychlé snížení a regulace PH půdy
 • reaktivita a rozpustnost až 98 %
 • regulace pH půdy
 • zlepšení struktury půdy (hrudkování)
 • hnojivo funguje jako „startér“ uvolňující živiny obsažené v půdě
 • plné uspokojení poptávky rostlin po vzácném vápníku (Ca) jako růstovém prvku
 • stimulace a rozvoj kořenového systému
 • zlepšení rozkladu zbytků slámy a hnoje, které vytvářejí humus
 • zvýšení odolnosti rostlin proti suchu a mrazu v zimě
 • prevence výskytu fyziologických onemocnění
 • zlepšení růstu, vitality a zdraví rostlin a zvýšení jejich výnosu
 • možnost celoročního hnojení
 • rovnoměrné a stabilní granule (2-7 mm) zajišťující jednoduchý a rovnoměrný výsev
 • zlepšení růstu, vitality a zdraví rostlin a zvýšení jejich výnosu

Granulovaný vápnec s hořčíkem

 • MgO – 15 %
 • CaO – 32 %
 • Neutralizační číslo – 52
 • Granulace: 2-7 mm

Výhody použití přípravku (hnojiva):

 • uspokojení poptávky rostlin po vzácném vápníku (Ca) a hořčíku (Mg)
 • hořčík (Mg) přítomný v hnojivu zajišťuje efektivní příjem a přeměnu dusíku na výnos, vysoký obsah cukru v kořenech
 • vysoký obsah tuku v semenech luštěnin a olejnin, vyšší zdravotní stav kulturních rostlin
 • vápník (Ca) přítomný v hnojivu zajišťuje dobré zakořenění rostlin, příznivé podmínky pro příjem dalších živin a lepší zdravotní stav plodin
 • snížení a regulace pH půdy
 • zlepšení struktury půdy (hrudkování)
 • zlepšení růstu, vitality a zdraví rostlin a zvýšení jejich výnosu
 • rovnoměrné a stabilní granule (2-7 mm) zajišťující jednoduchý a rovnoměrný výsev